Wybory w OKS ,,ISKIERKA"

Wybory w OKS ,,ISKIERKA”

 

            Na zakończenie roku 25-Lecia Klubu w dn. 6 grudnia 2019 r. obradowało w Domu Strażaka przy ul. Pyrzyckiej 4a Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze OKS ,,Iskierka”. Podsumowana została ostatnia 4-letnia kadencja władz i osiągnięcia Klubu Piłkarskiego. Zgromadzeniu przewodniczył jeden z założycieli tego Klubu (w 1994 roku) Henryk Jerzyk.

            Sprawozdanie z działalności Klubu złożył ustępujący Prezes Sebastian Podziński (piastuje te funkcję od 15 lat) a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Czesław Owczarek. Zgromadzenie bardzo pozytywnie oceniło działalność Klubu w minionej kadencji. Najważniejszymi osiągnięciami Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży (aktualnie zarejesrtowanych 96 młodych zawodników) w zakresie piłki nożnej.

Osiągnięcia w rozgrywkach Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej (ZZPN): Żaki – trzykrotnie wygrały swoją ligę, Orliki – czterokrotnie wygrały swoją ligę  w nagrodę brały udział dwukrotnie w finałach wojewódzkich, Młodziki – trzykrotnie wygrały swoją ligę i brały udział w finałach wojewódzkich, Trampkarze – dwukrotnie wygrały swoją ligę. Seniorzy to etykieta Klubu dwa razy z rzędu awansowali i obecnie grają w IV lidze.

Klub funkcjonuje w pięknym zmodernizowanym obiekcie przy ul. Topolowej 2 (boiska, nowy budynek socjalno-biurowy), na hali sportowej SP nr 28 i boisku ze sztuczną murawą przy ul. Pomarańczowej pod okiem doświadczonej grupy trenerów. Klub ma zabezpieczone finansowanie ze strony Urzędu Miasta Szczecin (dotacje średnio 160 tys. zł rocznie), ma też sponsorów, z których na najważniejsi to: MPO, ZWiK, Run Trans, Pigment itp. Klub nie ma żadnych zaległości płatniczych, nie zalega ze składaniem sprawozdań i rozliczania się z dotacji z miasta. To zasługa Zarządu Klubu.

Walne Zgromadzenie w tej sytuacji jednomyślnie przyjęło sprawozdanie Prezesa za działalność w minionej kadencji i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium. Następnie przeprowadzono wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję lata 2020-2024.

Wybrano Zarząd Klubu OKS ,,Iskierka” w składzie:

 1. Sebastian Podziński - Prezes
 2. Piotr Owczarek - Wiceprezes
 3. Bogumił Przeworowski - Wiceprezes
 4. Teresa Gumienna - Skarbnik
 5. Szymon Majkowski - Sekretarz
 6. Piotr Biwan - Członek Zarządu
 7. Dariusz Pinkowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Dorota Adamska - Przewodnicząca
 2. Ewelina Lipiec - Wiceprzewodnicząca
 3. Ewelina Salbert – Członek Komisji

Walne Zebranie na zakończenie ustaliło trzy najważniejsze zadania dla władz Klubu w nowej kadencji:

 1. Utrzymać dalej za podstawowe działanie Klubu szerokie piłkarskie szkolenie dzieci i młodzież.
 2. Podejmować wszelkie możliwe działania w celu utrzymania seniorów w rozgrywkach w IV lidze.
 3. Pozyskać nowych sponsorów z pośród firm i przedsiębiorstw działających na Prawobrzeżu a szczególnie na naszym Osiedlu.