Radni Osiedla

JERZYK
HENRYK
PRZEWODNICZĄCY
CZECHOWICZ
JANUSZ TOMASZ
WICEPRZEWODNICZĄCY
PARZYCH
HALINA WERONIKA
SKARBNIK
CHACHUŁA
KAROL PIOTR
SEKRETARZ
CYMERMAN
JADWIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
ROMANIUK
ZBIGNIEW
RADNY
SEMPIK
WOJCIECH
RADNY
SZYNDLAREWICZ
PATRYK
RADNY
PODZIŃSKI
SEBASTIAN
RADNY
STEFANIAK
ZBIGNIEW
RADNY
ŚLIWIŃSKA
EWA MAGDALENA
RADNA
PACZKOWSKA
JOANNA
RADNA
STOLARSKA
EDYTA BEATA
RADNA
STOCKA OWCZAREK
IWONA BEATA
RADNA
SUFIN
DANUTA
RADNA