Radni Osiedla

KALITA
JAKUB PIOTR
PRZEWODNICZĄCY
OWCZAREK
CZESŁAW
WICEPRZEWODNICZĄCY
CYMERMAN
JADWIGA
SKARBNIK
PARZYCH
HALINA WERONIKA
SEKRETARZ
LUBERADZKI
KONRAD CYPRIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
KOWALEWSKI
MIROSŁAW
RADNY
JAMROZIK
ARTUR ANDRZEJ
RADNY
WIĘCKOWSKI
MARIUSZ
RADNY
KOTWAS
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ
RADNY
ŻMUDA
HENRYK
RADNY
STEFANIAK
ZBIGNIEW
RADNY
ROMANIUK
ZBIGNIEW
RADNY
RUSIN
MAŁGORZATA ANNA
RADNA
PACZKOWSKA
JOANNA
RADNA
HRECZUCH
BARBARA ZOFIA
RADNA