Radni Osiedla

JERZYK
HENRYK
PRZEWODNICZĄCY
CZECHOWICZ
JANUSZ TOMASZ
WICEPRZEWODNICZĄCY
PARZYCH
HALINA WERONIKA
SKARBNIK
CYMERMAN
JADWIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
SZYNDLAREWICZ
PATRYK
RADNY
PODZIŃSKI
SEBASTIAN
RADNY
SMOLIŃSKI
DARIUSZ
RADNY
STEFANIAK
ZBIGNIEW
RADNY
ROMANIUK
ZBIGNIEW
RADNY
SEMPIK
WOJCIECH
RADNY
KOWALEWSKI
MIROSŁAW
RADNY
STOLARSKA
EDYTA BEATA
RADNA
STOCKA OWCZAREK
IWONA BEATA
RADNA
SUFIN
DANUTA
RADNA
ŚLIWIŃSKA
EWA MAGDALENA
RADNA