Radni Osiedla

JERZYK
HENRYK
PRZEWODNICZĄCY
STOCKA OWCZAREK
IWONA BEATA
WICEPRZEWODNICZĄCA
PARZYCH
HALINA WERONIKA
SKARBNIK
SUFIN
DANUTA
SEKRETARZ
CYMERMAN
JADWIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
SEMPIK
WOJCIECH
RADNY
KOWALEWSKI
MIROSŁAW
RADNY
KOTWAS
WŁODZIMIERZ
RADNY
SZYNDLAREWICZ
PATRYK
RADNY
PODZIŃSKI
SEBASTIAN
RADNY
CZECHOWICZ
JANUSZ TOMASZ
RADNY
SMOLIŃSKI
DARIUSZ
RADNY
STEFANIAK
ZBIGNIEW
RADNY
ROMANIUK
ZBIGNIEW
RADNY
DURKACZ
JAKUB
RADNY