W sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w sprawie przywrócenia (nasadzenia) ,,Dziecięcego Drzewka" na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kołbackiej

Uchwała nr 89/22

Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 23 listopada 2022 r.

 

w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w sprawie przywrócenia (nasadzenia)  ,,Dziecięcego Drzewka”  na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kołbackiej

 

Na podstawie §7 pkt. 1,  2, i 3 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się będące załącznikiem do Uchwały Stanowisko Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w sprawie przywrócenia (nasadzenia) ,,Dziecięcego Drzewka” na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kołbackiej”.

§ 2.

Przyjęte załącznikiem Stanowisko zostanie skierowane do Dyrektora  Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                           Henryk Jerzyk                                                                                                                                                        

Nr uchwały: 
89/22
Data uchwały: 
23/11/2022
Kadencja: 
2019-2024