W sprawie pozytywnego zaopiniowania sprzedaży zbudowanej nieruchomości gruntowej...