W sprawie pozytywnego zaopiniowania sprzedązy w drodze ...