W sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy działki przy ul. Wędrownej