W sprawie pozytywnego zaopiniowania dzierżawy działki przy ul. Stepowej

Uchwała nr 94/23

Zarządu Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 8 luty 2023 r.

 

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy działki przy ul. Stepowej

 

Na podstawie §7 pkt 6 lit h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Pozytywnie opiniuje bezprzetargowe wydzierżawienie części działki nr 16/6 obręb 4200 Dąbie przy ul. Stepowej o powierzchni 1480 m² przylegającej do własnej działki nr 16/4 przeznaczeniem na teren zieleni rekreacyjnej przez Paulinę Działowska zamieszkała przy ul. Łubinowa 55/10, 70-785 Szczecin.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

                                                            Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                                                                 Henryk Jerzyk                                                                                                                                                    

Nr uchwały: 
94/23
Data uchwały: 
08/02/2023
Kadencja: 
2019-2024