W sprawie pozytywnego zaopiniowania dzierżawy działek przy l. Bazyliowej

Uchwała nr 87/22

Zarządu Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 20 października 2022 r.

 

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy działek przy ul. Bazyliowej

 

Na podstawie §7 pkt 6 lit h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Zarząd Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Pozytywnie opiniuje bezprzetargowe wydzierżawienie działek nr 20 o powierzchni 7028 m2 i działki nr 22 o powierzchni 34738 m2 – obie działki  obręb 4200 Dąbie przy ul. Bazyliowej z przeznaczeniem na uprawy rolne i posadowienie pasieki przez Kornel Sołoguba zamieszkałego przy ul. Abrahama 7a/12, 70-893 Szczecin.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

                                                          Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                          Henryk Jerzyk                                                                                                                                                           

Nr uchwały: 
87/22
Data uchwały: 
20/10/2022
Kadencja: 
2019-2024