W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce na rok 2023

Uchwała nr 92/23

Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie:  planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce na rok 2023

 Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/783/17 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się  plan rzeczowo-finansowy - w wysokości 11 700 zł, z tego:

  1. Diety przewodniczącego – 7 731 zł.
  2. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli – 1969 zł
  3. Działalność na rzecz mieszkańców – 2 000 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Ustala się plan szczegółowy z zakresu rzeczowego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Rady Osiedla                                                      Przewodniczący Rady Osiedla

      Halina Parzych                                                                            Henryk Jerzyk

Nr uchwały: 
92/23
Data uchwały: 
11/01/2023
Kadencja: 
2019-2024