W sprawie: organizacji Rajdu Niepodległości (pieszego) i Spotkania Mieszkańców z okazji 104 Rocznicy uzyskania Niepodległości - ,,Święta Niepodległości" na Osiedlu

Uchwała nr 85/22

Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 13 października 2022 r.

 

w sprawie: organizacji Rajdu Niepodległości (pieszego) i Spotkania Mieszkańców z okazji 104 Rocznicy uzyskania Niepodległości – ,,Święta Niepodległości” na Osiedlu

 

Na podstawie §7 pkt. 2, 3 i 4 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

W dniu 11 listopada 2022 r. zorganizowany zostanie Rajd Niepodległości (pieszy) a następnie Spotkanie Mieszkańców z okazji 104 Rocznicy uzyskania Niepodległości wg harmonogramu organizacyjnego i w zakresie, który określa szczegółowy opis zadania we wniosku o dofinansowanie do Wydziału Gospodarki Komunalnej na przedmiotowe zadanie.

§ 2.

Z rezerwy Budżetu Miasta dla naszej Rady Osiedla na organizacje ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI przeznacza się 1500 zł na posiłek (120 osób) zlecony w drodze usługi cateringu: grochówka, kiełbaski z grilla (pieczywo, keczup, musztarda, kawa, herbata itp.), słodycze dla dzieci.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

Skarbnik Rady Osiedla                                                       Przewodniczący Rady Osiedla

    Halina Parzych                                                                             Henryk Jerzyk                                                                                                                                                       

Nr uchwały: 
85/22
Data uchwały: 
13/10/2022
Kadencja: 
2019-2024