W sprawie opinii projektu na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu ulicy Szosa Stargardzka

Uchwała nr 91/23

Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 11 stycznia  2023 r.

w sprawie: opinii projektu na doświetlenie dwóch przejść dla pieszy w ciągu ulicy Szosa Stargardzka

Na podstawie §7 pkt 5 lit. m Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Pozytywnie opiniuje projekt na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu ulicy Szosa Stargardzka, działki nr 225/3, 208/52 i 226/5 obręb Dąbie 196 w zakresie uzgodnienia lokalizacji tj. układu geometrycznego projektowanych opraw i słupów oświetleniowych wg załączonego ,,Planu instalacji oświetleniowej ul. Szosa Stargardzka, Szczecin dz. 225/3,obręb Dąbie 196.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

                                                            Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                                                               Henryk Jerzyk                                                                                                                                                        

Nr uchwały: 
91/23
Data uchwały: 
11/01/2023
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
Plik Uchwała nr 91 RO (11.01.23 r.).docx15.53 KB