W sprawie: nadania nazwy ulicy dla nienazwanej drogi łączącej ulice Uczniowską z Ceramiczną (obok cmentarza w Płoni)

 

 

Uchwała nr 86/22

Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 13 października 2022 r.

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy dla nienazwanej drogi łączącej ulice Uczniowską z Ceramiczną (obok cmentarza w Płoni)

 

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. k Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

 

                                                                        § 1.

Na wniosek współwłaścicieli działki  nr 153/3 z obrębu 4195: Joanna Weiss, Małgorzata Łabuń i Andrzej Łabuń (aktualnie budowany dom) Rada Osiedla pozytywnie opiniuje nadanie nazwy ul. ANIELSKA dla działki drogowej (nienazwanej) stanowiącej łącznik ulic Uczniowskiej z Ceramiczną (obok cmentarza).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Osiedla.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                             Henryk Jerzyk                                                                                                                                                       

Nr uchwały: 
86/22
Data uchwały: 
13/10/2022
Kadencja: 
2019-2024