Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r.

Data sprawozdania: 
czwartek, 18 Styczeń, 2018

Załącznik nr 1 do uchwały 79/18 z dnia 18 stycznia 2018r.

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

 RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERNICA JEZIERZYCE

ZA 2017 rok.

                                                        KWOTA BUDŻETU NA 2017r. – 18 858,00  ZŁ   

            WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH NA 2017r.  – 6 500,00  ZŁ

                                                       

Działalność statutowa

Klasyfikacja  §

 

Kwota zł

Diety przewodniczącego

3030

 

4770,00

                    Obsługa i funkcjonowanie Rady Osiedla

Zakup materiałów  

Zakup artykułów spożywczych

            Działalność na rzecz mieszkańców

                   

Festyny i imprezy okolicznościowe

 

Nagrody konkursowe

Zakup materiałów

Zakup artykułów spożywczych                               

 

4210

4220

 

 

 

 

4190

4210

4220

 

1000,00

  588,00

 

 

12 495,00

 

1 500,00

  5 95,00

1 000,00 

 

                     Wspieranie Inicjatyw Społecznych

6 500,00

 

Zakup usług pozostałych

 

4300

 

9 400,00

RAZEM

 

 

25 353,00

 

 

Planowane wydatki    25 358,00 zł

Wydano                      25 353,00 zł

                                                    Budżet wykonano               99,98%

 Skarbnik R.O.                                                                     Przewodniczący R.O.

       Jadwiga Cymerman                                                                            Jakub Kalita