Realizacja inwestycji RO w 2018

INWESTYCJE RADY OSIEDLA W 2018r.NA KWOTĘ 180 000,00 ZŁ

 

1.       Wykonanie przyłącza odprowadzającego wody opadowe (likwidacja zastoiny wodnej) w ul. Abrahama przy placu zabaw (potrzebny projekt)

 

2.       Budowa chodnika przy placu zabaw ok. 50 mb. w ul. Abrahama .

 

3.       Budowa oświetlenia ulicznego na przedłużeniu ul. Abrahama w kierunku byłego UNIKONU  (potrzebny projekt)

 

4.       Utwardzenie łącznika drogowego długości ok. 200mb. w ul. Mostowa Jezierzyce

 

Termin realizacji do końca 2018roku.