Przyjęte ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU OSIEDLA na rok 2019 i lata następne obecnej kadencji (13.06.19 r)

Zadania inwestycyjne Rady Osiedla na rok 2019 i lata następne obecnej kadencji

 

  1. Wykonanie utwardzenia polbrukiem lub płytkami centralnej drogi (gruntowej) na Cmentarzu Komunalnym  w Płoni (200 mb×2,5) oraz dodatkowo zamontować trzy lampy oświetleniowe (wg wskazań Rady Osiedla).
  2. Utwardzenie ul. Kameralnej (220 m).
  3. Modernizacja (utwardzenie z chodnikiem po jednej stronie) odcinka ul. Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Pyrzycką do skrzyżowania z ul. Przy Strumyku (320 m – do posesji nr 13).
  4. Przebudowa łącznika (obecnie płyty jumbo) na chodnik z rynną (odpływ wód opadowych) od ul. Nauczycielskiej (posesja nr 7) poprzez Potok Śmierdnicki do posesji nr 15 ul. Pyrzycka (110 m).
  5. Oświetlenie trzema lampami chodnika (150 m)  od ul. Przyszłości (przystanek autobusowy Przyszłości nr 81411) ,,do przejścia” do SP nr 28 na ul. Piasecznej.