Protokół z posiedzenia RO

Nr aktu: 
1/23
Data posiedzenia: 
środa, 11 Styczeń, 2023

PROTOKÓŁ NR 15/23

Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

 w dniu 11.01.2023

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla w dn. 08.12.22 r.
  4. Sprawy bezpieczeństwa publicznego na Osiedlu, informacje Straży Miejskiej i Policji
  5. Ocena odbytych spotkań „Wigilia dla osób samotnych, emerytów i rencistów” w dniach  15 i 16 grudnia 2022.
  6. Ocena działalności organizacyjnej  Rady Osiedla w zakresie SBO 2023.
  7. Uchwała nr 91/23 w sprawie opinii na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu ulicy Szosa Stargardzka działki 225/3, 208/52, 226/5 obręb Dąbie 196 vis a vis firmy Freja.
  8.  Uchwała Nr 92/23 w sprawie planu rzeczowo finansowego Rady Osiedla na rok 2023
  9. Sprawy różna wolne wnioski.

Ad1. Otwarcie i stwierdzenie quorum  11 radnych na zebraniu oraz przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla i prowadził.

Ad2. Przyjęcie porządku obrad –  przyjęto przez Radnych jednogłośnie.

Ad3. Członkowie Rady Osiedla jednogłośnie zatwierdzili bez uwag protokół z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dnia 08.12.2022

Ad4. Rada Osiedla wysłuchała informacji o stanie bezpieczeństwa na naszym osiedlu przedstawiane przez przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji. Radny Sebastian Podziński poinformował dzielnicowego że nie może przekazywać obrazu z monitoringu zainstalowanego na stadionie OKS Iskierka bo obowiązuje ustawa RODO. Policja powinna uzyskać zgodę MOSiR Szczecin na przekazywanie informacji. Do Straży Miejskiej by zainteresowała się dymem z kominów budynków przy stadionie (budynki należą do Gminy Stare Czarnowo). Dom widmo przy ul. Przyszłości kilka lat czeka na rozbiórkę przez Miasto. Przebywają w ruinie dzieci i młodzież i o nieszczęście nie trudno. Płonia to raczej spokojne osiedle trochę kradzieży i spotkań osób spożywających alkohol. Przedstawiciel Straży Miejskiej zalecał by przesyłać informację na ALERT o zdarzeniach. Więcej patroli w okolice garażów i parkingu dla samochodów  TIR w okolicach sklepu Biedronka.

Ad5. Spotkanie Wigilijne w restauracji GOŚCINIEC przy  UL. Pyrzyckiej dobrze odebrane przez uczestników. Zaproszeni goście zadowoleni z menu oraz z możliwości spotkania się mieszkańców seniorów z Płoni Śmierdnicy Jezierzyc i ul. Dobropole.  Brak szatni jest bolączką tej restauracji przy większej ilości osób.

Ad 6. Formy zaangażowania Rady Osiedla, OSP  i mieszkańców osiedla  w zakresie SBO 2023 były zaskakująco pozytywne i skuteczne. Udało nam się wygrać zadanie zaproponowane na rzecz OSP Szczecin Śmierdnica. W skali miasta mamy 3 miejsce w ilości głosów mieszkańców . W dalszym ciągu czekamy na realizację przez Miasto Szczecin  na naszym osiedlu   zadań wygranych w SBO w poprzednich latach.

Ad7. Rada Osiedla podjęła jednogłośnie  Uchwałę Nr 91/23  w sprawie wydania pozytywnej opinii na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu ul. Szosa Stargardzka na wprost firmy FREJA.

Ad8. Rada Osiedla podjęła uchwałę nr 92/23 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce na rok 2023. Budżet naszego osiedla  jest bardzo skromny bo po odliczeniu diety przewodniczącego RO i kwoty na  działalność RO   dla mieszkańców zostaje  tylko 2000 zł na działalność ,,na rzecz mieszkańców”.

Ad 9. Na zebraniu gościliśmy pana Jakuba Kalitę przewodniczącego Rady Osiedla z ubiegłych kadencji. Pan Jakub interesuje się działalnością Rady Osiedla i życiem mieszkańców . Zapytał czy bywają na zebraniach Radni Miejscy z prawobrzeża. Poinformował,  że w tym roku przypada jubileusz 30-lecia działalności naszej SP nr 28 przy ul. Piasecznej 40 w Płoni. Oświadczył, że posiada również dokumentację zdjęciową budowy i otwarcia Szkoły Podstawowej nr 28.

Protokołowała                                                                                Przewodniczący Rady Osiedla

Halina Parzych                                                                                          Henryk Jerzyk