Protokół z posiedzenia RO z 13.10.22 r.

Nr aktu: 
11/22
Data posiedzenia: 
czwartek, 13 Październik, 2022

PROTOKÓŁ NR 11/2022

Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

 w dniu13.10.2022

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Zatwierdzenie protokołu z ostatnie posiedzenia Rady Osiedla w dn. 08.09.22 r.
  4. Święto Niepodległości na Osiedlu - Uchwała nr 85/22 RO
  5. Uchwała Nr 86/2022 dot. nazwy ulicy Cichy Zakątek, Podniebna, Anielska.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

Ad1. Otwarcie i stwierdzenie quorum

Zebranie odbyło się w siedzibie RO.

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RO.

Stwierdzono kworum - obecnych 9 Radnych na zebraniu.

Ad2. Przyjęto porządek obrad jednogłośnie

Ad3. Przyjęto protokół z ostatniego zebrania  jednogłośnie

Ad4. Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 85 dotyczącą organizacji Święta Niepodległości w dniu 11.11 2022

Ad5. Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 86/22 dot. nadania nazwy ulicy „Anielska”.

Ad6. Do Rady Osiedla powołane zostaną  przez Miejską Komisję Wyborczą 2 nowe osoby p. Kowalewski i p. Smoliński za ustępujące  Osoby A. Marciniak i K. Chachuła.

Na zakończenie Rajdu Niepodległości RO zorganizuje  kiełbaski i grochówkę przeznaczając 1500,00 zł. Przewidywana ilość uczestników Rajdu ok.120 osób.

Protokołowała                                                                              Przewodniczący RO

Halina Parzych                                                                                   Henryk Jerzyk