Protokół z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
9/20
Data posiedzenia: 
czwartek, 23 Styczeń, 2020

PROTOKÓŁ NR 9/2020

 RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

  z dnia 23.01.2020 roku

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Zatwierdzenie protokołu nr 8 z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn.                                            19.12.2019r.

4. Problemy bezpieczeństwa na osiedlu

5. Informacja o realizacji protestu RO i ocena wyników głosowania na SBO 2019

6. informacja o formach i sposobach realizacji  rzeczowego planu RO w 2020r.

7. Sprawy różne wolne wnioski

Posiedzenie prowadził przewodniczący RO p. Henryk Jerzyk. Obecny był na zebraniu dzielnicowy policji sierż. szt. Mikołaj Szemel.

Ad. 1.  Przewodniczący RO przywitał członków RO i na podstawie listy obecności stwierdził kworum 13 osób obecnych.

Ad. 2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

- p. W. Sempik – dlaczego nie ma przedstawicieli Spółdzielni Płonia na zebraniach RO. Odp. Przewodniczącego -zebrania są otwarte i każdy mieszkaniec osiedla może przyjść i posłuchać oraz zabrać głos.

Ad. 3. Protokół nr 8 z ostatniego zebrania z dnia 19.12.2019r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Informacje o zagrożeniach na osiedlu przekazano dzielnicowemu policji który zobowiązał się nadzorować działania nad rozwiązywaniem problemów bezpieczeństwa naszego Osiedla

–  nielegalny wjazd i wyjazd przy przejściu dla pieszych na ul. Pyrzycką ( sklep Karolinka) .

  – A. Marciniak  skrzyżowanie ulic Senna-Deszczowa bardzo niebezpieczne (zjazd) potrzebne lustro.

  – J. Czechowicz wczesne rano ul. Zadumana osoby kręcące się i zaglądające w podwórka .

 – D. Sufin okolice garaży w Płoni okradane zwiększyć ilość patroli.   

Ustalono, że Rada Osiedla złoży pismo do WGK z wnioskami w sprawie zgłoszonych spraw.

Ad 5. Wygrał projekt strażaków za 50 tyś. zł. Nie uznano głosów na kartach drukowanych  które były z błędem  urzędowym.  Nie wszedł do realizacji projekt „Park Płonia” wniosek p. Biskupskiego – radnego miejskiego. W przyszłym roku zwiększymy zaangażowanie i będziemy rejestrować głosy przed oddaniem (sugestia p. Agnieszki Marciniak)

Ad 6. Przewodniczący RO przedstawił Plan pracy Rady Osiedla na 2020 rok.

  • Dzień Dziecka 20 czerwca2020 -  plac rekreacyjny ul. Kołbacka.  Festyn ze sponsoringiem (zakup namiotów ze sponsoringu).
  • Pożegnanie lata 22 sierpnia 2020 – ul. Kołbacka plac rekreacyjny (turniej siatkówki) prezentacja  rękodzieła i degustacja wyrobów  kulinarnych (zakup namiotów, ze sponsoringu).
  • Dzień Seniora 10.10.2020 – wystawa malarstwa i twórców ludowych ognisko.
  • Święto Niepodległości  11.11.2020 Rajd Pieszy ( odrestaurować krąg przy obiekcie Rady Osiedla – wykonanie w ramach sponsoringu). Wydanie broszury o najstarszych dziejach naszego osiedla (1945-1972) oraz tomik poezji p. Z Romaniuka z funduszu RO.

- p. A. Marciniak - kiedy ruszamy ze sponsoringiem ( należy opracować pismo i przekazać sponsorom).

- S. Podziński – znajdę kilku sponsorów, a na dziś 2 zamki dmuchane za darmo na Dzień Dziecka.

- E. Stolarska – Koło Łowieckie tez coś dorzuci.

- W. Sempik – ja podejmę negocjacje z Lidlem.

- I. Stocka Owczarek – podejmę negocjację z Netto.

- J. Czechowicz, K. Chachuła, i Przewodniczący RO – przeprowadzą rozmowy z przedsiębiorcami z naszego osiedla.

Ad 7. Podziękowanie za uratowanie życia naszemu mieszkańcowi dla dzielnej uczennicy – Elwiry Kłośińskiej.

  • A. Marciniak - Ogłaszamy sprzątanie terenu wokół „OCEANU” i na przyległym terenie zapraszamy mieszkańców osiedla. Kilka dziewcząt już sprząta. Ustalono, że śmieci składowane będą obok ,,Domu Widmo”. Zgłosiła potrzebę poprawy drogi (skrót od przystanku Unikon do Osiedla) Ustalono, że droga jest prywatna i nie można w nią ingerować                                                                                         

 

Protokołowała                                                       Przewodniczący Rady Osiedla

Halina Parzych                                                                   Henryk Jerzyk