Protokół z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
7/19
Data posiedzenia: 
czwartek, 21 Listopad, 2019

PROTOKÓŁ NR  07/2019

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 21.11.2019 roku.

 

Porządek Obrad

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn. 24 października 2019 r. 
  4. Problemy bezpieczeństwa na Osiedlu.  (punkt obrad wprowadzony dodatkowo na posiedzeniu R.O).
  5. Ocena uroczystości Święta Niepodległości na Osiedlu – wiceprzewodniczący RO Janusz Czechowicz i sekretarz RO Karol Chachuła.
  6. Informacja o procedurze przygotowania i projekcie Budżetu Miasta na rok 2020.
  7.  Informacja Zarządu Osiedla o stanie przygotowań do organizacji ,,Wigilii dla osób samotnych, emerytów i rencistów”.
  8. Omówienie i przyjęcie zasad udziału Rady Osiedla w kampanii promocji naszych osiedlowych wniosków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1). Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego, stwierdzono kworum. Dwóch radnych nieobecnych. Lista obecności w załączeniu

Zebranie odwiedził również wieloletni przewodniczący R.O – pan Jakub Kalita.

Ad 2). Porządek obrad: wprowadzono dodatkowy punkt – jako 4 do porządku obrad: bezpieczeństwo na Osiedlu. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Policji. W głosowaniu zatwierdzono zmianę porządku obrad.

Ad 3). Zatwierdzono protokół z ostatniego posiedzenia R.O.

Ad 4). Omówiono m.in. następujące problemy:

- brak oświetlenia przy przejściu na ulicy Pyrzyckiej,

- sprawa usunięcia gałęzi (na poboczu) po zwalonym drzewie na z Pyrzyckiej,

- ulica Klonowa i Senna - zgłoszenie, iż pojazdy ponad gabarytowe jeżdżą i niszczą drogi - sprawa powinna być zgłoszona do ZDiTM,

- problem zapadniętej jezdni ul. Sennej (zgłoszony przez Panią Agnieszkę Marciniak),

- postój aut przy Przedszkolu ABC na ulicy Nauczycielskiej (zapytanie od Sekretarza R.O). Według Policji należy parkować zgodnie z przepisami - zostawiając chodnik o szerokości 1.5m.

W/w zgłoszenia  zostały zanotowane przez Straż Miejską i obiecano zająć się wymienionymi sprawami.

 

Ad 5). Głos zabrał obecny na zebraniu Pan Jakub Kalita, który wyraził swoje uznanie za organizację Dnia Niepodległości na Osiedlu. Bardzo pozytywnie ocenił przygotowanie i projekt plakatu oraz pomysł wydania broszury okolicznościowej (została wydana ze środków prywatnych). Zauważył, że to bardzo piękny pomysł i pogratulował jego realizacji.

Broszura odbiła się pozytywnym dużym echem w Urzędzie Miasta – poinformował Przewodniczący RO Henryk Jerzyk, który podziękował wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie Święta Niepodległości na Osiedlu. Stwierdził, że oddźwięk mieszkańców dotyczący tych uroczystości na Osiedla jest pozytywny.

Pan Janusz Czechowicz również ocenił przebieg i realizację uroczystości pozytywnie.

Pan Karol Chachuła w krótkim podsumowaniu przedstawił minusy organizacji, na które należy zwrócić uwagę w przyszłym roku.

Ad 6). Informacja o budżecie Rady Miasta.

- przedstawione projekty inwestycji Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce nie znalazły się w budżecie Rady Miasta na przyszły rok. W dniu 17.12.2019 mam być sesja Rady Miasta w sprawie budżetu na rok 2020.

Wiele projektów, które zostały zgłoszone do R.M (w latach poprzednich) nie zostały wprowadzone do budżetu mimo, że jest wykonana dokumentacja techniczna i są pozwolenia na budowę np. modernizacja ul. Sennej, przebudowa odcinka ul. Uczniowskiej, budowa nowego chodnika w ul. Przyszłości itp.

Pan Jakub Kalita dodał, iż wszelkie sprawy naprawdę toczą się długo i potrzeba dużo czasu by doprowadzić do jakiekolwiek realizacji inwestycji.

Jako przykład przytoczył sprawę ulicy Zadumanej – na której realizację trzeba było czekać 3 lata.

Dodatkowo zwrócił się z prośbą do obecnego Przewodniczącego RO o  zaangażowanie w sprawę ulicy Uczniowskiej – gdzie wszelka dokumentacja również jest gotowa i projekt czeka. Zwlekanie z realizacją spowoduje wygaśnięcie wszelkich pozwoleń stratę poniesionych na ten cel kosztów UM.

 

Przewodniczący obecnej R.O poinformował o zaangażowaniu m.in. w  sprawę:

- oświetlenia chodnika między ulicą Pyrzycką a Piaseczną – tzw. Łącznik.

Sprawa finansowania przebudowy boisk przy Szkole nie może być z pieniędzy RO – taka inwestycja według Przewodniczącego musi być finansowana z budżetu RM i o to trzeba zabiegać do skutku. Z dostępnych informacji jednak  wiemy, że Dyrekcja Szkoły nie występowała z żadnym wnioskiem do UM w celu modernizacji obecnych boisk szkolnych. Jednocześnie Przewodniczący poinformował, że władze oświatowe UM nie realizują już projektów Orlików i nie są zainteresowane ich budową.

Pani Edyta Stolarska wspomniała o problemach z jakimi boryka się szkoła:

- potrzebą modernizacji toalet (zmianą drzwi; umywalek itd.).

- zmianą oświetlenia, które nie jest dostosowane do obecnych wymagań;

 

Ad 7). Omówienie przygotowań do Wigilii dla osób samotnych, emerytów i rencistów”.

- swoje propozycje uczestników w Wigilii zgłosiło tylko 8 radnych w wcześniej ustalonym czasie.

Stwierdzono, iż czas na składanie propozycji będzie przedłużony do końca tygodnia.

Ponieważ Wigilia jest przewidziana na dwa dni 16.12.2019 oraz 17.12.2019- dokonano ogólnego podziału z uwzględnieniem miejsca zamieszkania.

Ustalono obecność przedstawicieli Rady Osiedla w czasie Wigilii.

Każdy z radnych który przedstawił propozycje osób zobowiązał się do przekazania zaproszeń osobiście.

Ad 8). SBO - omówienie projektów- sposobów głosowania oraz prób zaangażowania mieszkańców w projekty Osiedla Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółował                                                                                                               Przewodniczący RO              Karol Chachuła                                                                                                                Henryk Jerzyk

Sekretarz RO