Protest Rady Osiedla - głosowanie na SBO na rok 2020

Protest Rady Osiedla na ogłoszone w dn. 7.01.20 r.

szczegółowe wyniki głosowania na SBO

(wyniki publikujemy w załączeniu)

 

Magdalena Błaszczyk

Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego 

UM Szczecin

 

     Rada Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce z uwagi na zgłaszane bardzo liczne protesty mieszkańców wnosi o uznanie za ważne głosy oddane w głosowaniu (kartami papierowymi) na SBO w 22 obszarze lokalnym na karty wg załączonego wzoru, który był  oficjalnie dostępny, i którego  w żaden sposób publicznie nie unieważniono. Kartę do głosowania tej samej treści opublikował w wydaniu z 22 listopada u br. Kurier Szczeciński.

     Mamy prawo przypuszczać, że uznanie tych kart za ważne zmieni znacznie wynik głosowania w 22 obszarze lokalnym tj. że projekt Park Płonia - osiedlowy plac zabaw dla dzieci uzyska skierowanie do realizacji. Nie może być tak, że błąd urzędnika (na karcie) eliminuje oddane w dobrej wierze prawidłowo oddane głosy mieszkańców. 

     Jaką wiedzę dotychczas posiada Rada Osiedla, która zgodnie z regulaminem uczestniczyła w procesie głosowania. Podczas dyżurów do Rady Osiedla dostarczono 187 kart papierowych, wolontariusze ,,strażacy ochotnicy" informują, że zebrali 148 kart papierowych. W sumie tylko z tych dwóch źródeł do urn Urzędu Miasta przekazane zostało 335 głosów papierowych. Nie wiemy ile głosów oddano na kartach, które zostały przez Urząd uznane za nieważne, ale z informacji od mieszkańców można założyć, że było ich nawet 50 % bo kampania głosowania na naszym terenie rozpoczęła się natychmiast po jej ogłoszeniu.

      Reasumując Rada Osiedla wnosi o powtórne ustalenie wyników głosowania w 22 obszarze lokalnym po uznaniu naszego protestu.

Przewodniczący Rady Osiedla

Henryk Jerzyk