w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy części działek przylegających do działki nr 12 obręb 4200 w rejonie ul. Stepowej

Uchwała nr 121/23

Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 13 grudnia  2023 r.

 

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy części działek przylegających do działki nr 12 obręb 4200 w rejonie ul. Stepowej

 

Na podstawie §7 pkt 6 lit h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 Pozytywnie opiniuje bezprzetargowe wydzierżawienie przez Łucję i Andrzeja Udzielę zam. ul. Sowia 44, 70-792 Szczecin części działek przylegających do działki nr 12 obręb 4200 (właścicielem jest Łucja i Andrzej Udziela) dotyczy to działek:

  1. Działka nr 181/1 obręb 4195 o pow. 0,3996 ha
  2. Działka nr 17/1 obręb 4200 o pow. 0,0295 ha
  3. Działka nr 21 obręb 4200 o pow. 0, 2096 ha

Celem dzierżawy jest poprawa funkcjonalności działki nr 12.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

                                                 Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                                                                  Henryk Jerzyk                                                                                                                                                         

Nr uchwały: 
121/23
Data uchwały: 
13/12/2023
Kadencja: 
2019-2024