w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce na rok 2024

Uchwała nr 120/23

Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce

z dnia 13 grudnia 2023 r.

 

w sprawie:  planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce na rok 2024

 Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/783/17 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2822 z 2017 r.)

 

Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce uchwala co następuje:

 

§ 1.

Ustala się  plan rzeczowo-finansowy - w wysokości 19 616 zł, z tego:

  1. Diety przewodniczącego – 7 731,00 zł.
  2. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli – 3 385,00 zł
  3. Działalność na rzecz mieszkańców – 8 500 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Ustala się plan szczegółowy z zakresu rzeczowego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady Osiedla                                                      Przewodniczący Rady Osiedla

      Halina Parzych                                                                            Henryk Jerzyk

Nr uchwały: 
120/23
Data uchwały: 
13/12/2023
Kadencja: 
2019-2024