w sprawie: przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce na rok 2024

Uchwała nr 119/23

Zarządu Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce

z dnia 22 listopada 2023 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu  planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce na rok 2024

 

 Na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/783/17 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się  plan rzeczowo-finansowego na 2024 rok - w wysokości 19 616,00 zł, z tego:

  1. Diety przewodniczącego - 7 731,00  zł.
  2. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - 3 385,00 zł.
  3. Działalność na rzecz mieszkańców - 8 500,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

 

§ 2.

Ustala się projekt plan szczegółowego zakresu rzeczowego planu finansowego na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady Osiedla                                                      Przewodniczący Rady Osiedla

      Halina Parzych                                                                            Henryk Jerzyk

Nr uchwały: 
119/23
Data uchwały: 
22/11/2023
Kadencja: 
2019-2024