w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy części działek przy ul. Stepowej

Uchwała nr 117/23

Zarządu Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 11 października  2023 r.

 

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy części działek przy ul. Stepowej

 

Na podstawie §7 pkt 6 lit h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Zarząd Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 Pozytywnie opiniuje bezprzetargowe wydzierżawienie części działek nr 287 oraz 26/1 z obrębu 4200 Dąbie przy ul. Stepowej o łącznej powierzchni 1311,1 m² w celu umożliwienia urządzenia drogi dla komunikacji (przejazd i przechód) na rzecz nowych działek o numerach: 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

                                                            Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                           Henryk Jerzyk                                                                                                                                                         

Nr uchwały: 
117/23
Data uchwały: 
11/10/2023
Kadencja: 
2019-2024