w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy części działki nr 226/6 sąsiadującej z placem zabaw przy ul. Abrahama

Uchwała nr 114/23

Zarządu Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 6 września 2023 r.

 

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy części działki nr 226/6 sąsiadującej z placem zabaw przy ul. Abrahama

Na podstawie §7 pkt 6 lit h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Zarząd Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Pozytywnie opiniuje bezprzetargowe wydzierżawienie części działki nr 226/6 obręb 4196 Dąbie o powierzchni 250 ² sąsiadującej z placem zabaw przy ul. Abrahama (działka nr 287/3, obręb 4196 Dąbie) z przeznaczeniem na zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca na gromadzenie materiałów niezbędnych do realizacji  inwestycji ,,Park Płonia” przez P. B. GLOBAL Radosław Białowolski Spółka Komandytowo-Akcyjna.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

                                                            Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                                                                Henryk Jerzyk                                                                                                                                                         

Nr uchwały: 
114/23
Data uchwały: 
06/09/2023
Kadencja: 
2019-2024