w sprawie: podwyższenia finansowania zadania inwestycyjnego z Budżetu Osiedla na rok 2023 i 2024 obecnej kadencji

Uchwała nr 113/23

Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

 

w sprawie: podwyższenia finansowania zadania inwestycyjnego z Budżetu Osiedla na rok 2023 i 2024 obecnej kadencji.

 Na podstawie § 7 pkt. 5 lit. h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/783/17 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce uchwala co następuje

 

§ 1.

Uchwala się podwyższenie finansowania zadania ,,Modernizacja asfaltowego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 28” jako dodatkowe zadanie inwestycyjne do  Budżetu Osiedla na rok 2023 i 2024 obecnej kadencji na kwotę 780 tys. zł.

Modernizacja boiska ma opracowaną w październiku 2022 roku dokumentacje techniczną przez Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych i wg szacunku tego Biura wartość wykonania przedmiotowego zadania wraz z nadzorem wynosi 780 tys. zł.

 

§ 2.

Niniejsza Uchwała stanowi podwyższenie finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego przyjętego do wykonania w Uchwale nr 52/21

z 22 marca 2021 r.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady Osiedla                                                   Przewodniczący Rady Osiedla

      Halina Parzych                                                                         Henryk Jerzyk

Nr uchwały: 
113/23
Data uchwały: 
23/08/2023
Kadencja: 
2019-2024