w sprawie: nadania nazwy ulicy dla prywatnej drogi, którą stanowi działka drogowa nr 192/6 obręb 4196 (łącznik od ul. Balińskiego) jako dojazd do dwóch nowo wybudowanych domów jednorodzinnych

 

Uchwała nr 112/23

Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy dla prywatnej drogi, którą stanowi działka drogowa nr 192/6 obręb 4196 (łącznik od ul. Balińskiego) jako dojazd do dwóch nowo wybudowanych domów jednorodzinnych   

 

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. k Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Na wniosek współwłaścicieli: Bartłomiej Typański, Diana Bas, Grzegorz Bas, Dawid Janik, Stanisław Janik i Anna Janik  działki drogowej nr 192/6 obręb 4196   Rada Osiedla pozytywnie opiniuje nadanie tej działce nazwę ulicy DALIOWA.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Osiedla.

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                            Henryk Jerzyk                                                                                                                                                          

Nr uchwały: 
112/23
Data uchwały: 
23/08/2023
Kadencja: 
2019-2024