w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce za I półrocze 2023 roku

Uchwała nr 111/23

Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania  planu rzeczowo-finansowego Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce za I półrocze 2023 roku

 

 Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/783/17 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2822 z 2017 r.)

 

Zarząd Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce uchwala co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Osiedla.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady Osiedla                                                     Przewodniczący Rady Osiedla

      Halina Parzych                                                                           Henryk Jerzyk

Nr uchwały: 
111/23
Data uchwały: 
23/08/2023
Kadencja: 
2019-2024