w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy działki przy ul. Pyrzyckiej

Uchwała nr 110/23

Zarządu Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 26 lipca 2023 r.

 

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dzierżawy działki przy ul. Pyrzyckiej

 

Na podstawie §7 pkt 6 lit h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Zarząd Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Pozytywnie opiniuje bezprzetargowe wydzierżawienie działki nr 294/1 obręb 4199 Dąbie przy ul. Pyrzyckiej o powierzchni 78 m² przylegającej do własnej działki nr 264/1 z przeznaczeniem na teren zieleni rekreacyjnej 74 m² i 4 m² pod drogę dojazdową przez Jerzy Zygmunt zamieszkały przy ul. Zamenhofa 46/23, 72-009 Police.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

                                                          Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                                                            Henryk Jerzyk                                                                                                                                                          

Nr uchwały: 
110/23
Data uchwały: 
26/07/2023
Kadencja: 
2019-2024