,,Kawaler Krzyża św. Floriana - Antoni Łyskanowski"

Kawaler Krzyża św. Floriana – Antoni Łyskanowski

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecin-Śmierdnica Kapituła Zachodniopomorskiego
Krzyża Św. Floriana przyznała odznaczenie Panu Antoniemu Łyskanowskiemu (lat 96).

W dniu 22.05.2019 odbyła się uroczysta ceremonia odznaczenia Antoniego Łyskanowskiego
Zachodniopomorskim Złotym Krzyżem św. Floriana w Domu Strażaka OSP w Szczecin-Śmierdnica.
Pan Antoni jest jednym żyjącym założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmierdnicy- której to
założenie datowane jest na 1948 rok. Jego zasługi są nieocenione i trudno tutaj wszystkie wymieniać.

Swoją postawą nie tylko jako Strażaka, ale i człowieka napawa dumą wszystkich mieszkańców Osiedla Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce.

Uroczystość otworzył i jej przewodniczył Henryk Jerzyk – Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego
Związku OSP RP w Szczecinie.

Na uroczystość przybyli m.in.:

- generał Jacek Staśkiewicz – Zachodniopomorski Komendant PSP w Szczecinie.

- ks. kan. Waldemar Szczurowski - Sekretarz Kapituły Krzyża św. Floriana.

- ks. Zbigniew Rzeszutko – Kapelan Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczecinie.

- ks. Dariusz Grygowski - Proboszcz naszej Parafii.

- dh Cymerman Jadwiga – z Zarządu OSP Szczecin-Śmierdnica.

- najbliższa rodzina.

- przedstawiciele Rady Osiedla, strażacy i mieszkańcy.

Uroczystego odczytania Uchwały nadania Zachodniopomorskim Krzyżem Św. Floriana dokonał ks.
kan. Waldemar Szczurowski, który to również jest jednym z pomysłodawców tego odznaczenia oraz
Sekretarzem Kapituły w/w odznaczenia.

Dekoracji Antoniego Łyskanowskiego Zachodniopomorskim Złotym Krzyżem Św. Floriana dokonał
Zachodniopomorski komendant Państwowej Straży Pożarnej generał Jacek Staśkiewicz.

Przyznanie tak zacnego wyróżnienia naszemu mieszkańcowi jest powodem do wielkiej dumy.

 

(kch)