APEL Rady Osiedla

Apel Rady Osiedla

Pierwsze powojenne nasze dzieje.

Niemieckie nazwy wsi: Śmierdnica-Mühlenbeck, Płonia-Buchholz, Jezierzyce-Jeseritz

      Po wojnie utworzona została Gmina Śmierdnica, którą tworzyły Śmierdnica (nazwa przejściowo do 12.XI.1946 r. – Smerdnica), Płonia i Jezierzyce. Od 1954 r. ,,gminy” otrzymały nazwę ,,gromady”. W roku 1957 do naszej gminy dokooptowane zostało Kołowo. Od 1 stycznia 1972 r. włączono naszą gminę do miasta Szczecin w randze Osiedla.
To już 48 lat.

      Poszukujemy informacji z tamtych lat: kto pracował w tych urzędach, kto chodził do przedszkola, kto mieszkał w Domu Nauczyciela, zdjęcia archiwalne, wspomnienia i relację z tych pierwszych pionierskich lat itp.
Proszę o przesłanie w/w informacji na adres mailowy henryk.jerzyk@gmail.com. Materiały zostaną wyeksponowane w planowanej Izbie Historii Osiedla.

Opisy załączanych zdjęć

1. Siedziba pierwszego po wojnie Urzędu naszej Gminy, ul. Pyrzycka 52 (aktualne zdjęcie)
2. Siedziba pierwszego po wojnie Posterunku Milicji, ul. Pyrzycka 11 (aktualne zdjęcie)
3. Budynek pierwszego gminnego Przedszkola a próżniej Domu Nauczyciela, ul. Pyrzycka 53 (aktualne zdjęcie)
4. Budynek ostatniego (przed włączeniem do Szczecina) Urzędu Gminy, ul. Pyrzycka 28 (aktualne zdjęcie) – aktualnie to siedziba Rady Osiedla