WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I ZARZĄDU RADY OSIEDLA

     W dniu 6 maja br. nowo wybrana (7 kwietnia 2019 r.) na 5 letnią kadencję Rada Osiedla dokonała wyboru Przewodniczacego Rady i na jego wniosek Zarządu Osiedla.

Skład Zarzadu Osiedla:

  1. Henryk JERZYK - Przewodniczacy RO
  2. Janusz CZECHOWICZ - Wiceprzewodniczacy RO
  3. Halina PARZYCH - Skarbnik RO
  4. Karol CHACHUŁA - Sekretarz RO
  5. Jadwiga CYMERMAN - Członek Zarządu RO

     Rada Osiedla i jej Zarząd bardzo liczą na aktywne zaangażowanie mieszkańców w sprawy integracji społecznej i rozwój naszego Osiedla.