Wskazanie miejsca na posadzenia drzew i krzewów w ramach akcji ,,Jedno dziecko, jedno drzewo" oraz nasadzeń w ramach tzw. ,,Banku nasadzeń".t

Uchwała nr 29/2020

Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce

z dnia 20 lutego 2020 r.

 

w sprawie: wskazania miejsca na posadzenia drzew i krzewów w ramach akcji ,,Jedno dziecko, jedno drzewo” oraz nasadzenia w ramach tzw. ,,Banku nasadzeń”.

 Na podstawie § 7 pkt. 6 lit. l Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/783/17 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce uchwala co następuje

 

§ 1.

Wskazujemy na miejsce posadzenie drzew i krzewów w ramach akcji ,,Jedno dziecko, jedno drzewo” oraz tzw. ,,Banku nasadzeń” działkę nr 265/1 obrębu 4196 położoną pomiędzy ulicami Przyszłości i Piaseczną wis a wis SP nr 28.

 

 § 2.

Wskazania miejsca nasadzeń kieruje się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                            Henryk Jerzyk

Nr uchwały: 
29/20
Data uchwały: 
20/02/2020
Kadencja: 
2019-2024