Wniosek do Komisji Inicjatyw Społecznych RM o przyznanie środków na tzw. ,,Małe Dotacje" w 2019 r.

 

w sprawie: wniosku do Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży o przyznanie środków na tzw. ,,Małe Dotacje” w 2019 r.

 Na podstawie § 10 pkt. 5 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/783/17 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce uchwala co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się o przyznanie dotacji na rok bieżący w kwocie 6750 zł na cele integrujące mieszkańców Osiedla.

§ 2.

Przedmiotowa dotacja będzie przeznaczona dwa zadania:

  1. Festyn wakacyjny dla dzieci Osiedla – w kwocie 3000 zł.
  2. Spotkanie opłatkowe z seniorami Osiedla – w kwocie 3750 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik Rady Osiedla                                                    Przewodniczacy Rady Osiedla

      Halina Parzych                                                                                       Henryk Jerzyk

 

Nr uchwały: 
01/19
Data uchwały: 
06/05/2019
Kadencja: 
2019-2024