W sprawie zorganizowania ,,Wigilii dla osób samotnych, emerytów i rencistów”