W sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii w sprawach obrotu mieniem komunalnym na terenie Osiedla