W sprawie: przyjęcia projektu zmian planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce na rok 2020