W sprawie pozytywnego zaopiniowania dzierżawy terenu pod ,,park historyczny i kulturowy” przy ul. Szosa Stargardzka.