W sprawie pozytywnego zaopiniowania dzierżawy działki przy ul. Szosa Stargardzka 77