W sprawie pozytywnego zaopiniowania dzierżawy działki przy ul Szosa Stargardzka