W sprawie pozytywnego opiniowania zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pyrzyckiej