Przyjęcie zadania inwestycyjnego do Budżetu Osiedla na rok 2020 i lata następne obecnej kadencji.