Przyjęcia zadań inwestycyjnych Budżetu Osiedla na rok 2019...