Przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce na rok 2020

Uchwała nr 27/19

Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

w sprawie: przyjęcia  planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce na rok 2020

 

 Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/783/17 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2822 z 2017 r.)

 

Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się  plan rzeczowo-finansowego na 2020 rok - w wysokości 18 843,00 zł, z tego:

  1. Diety przewodniczącego - 4832 zł.
  2. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - 4011,00 zł.
  3. Działalność na rzecz mieszkańców - 10 000,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

 

§ 2.

Ustala się plan szczegółowego zakresu rzeczowego planu finansowego na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady Osiedla                                                      Przewodniczący Rady Osiedla

      Halina Parzych                                                                            Henryk Jerzyk

Nr uchwały: 
27/19
Data uchwały: 
19/12/2019
Kadencja: 
2019-2024