Projekt Planu finansowo-rzeczowego RO na 2020 r. Uchwała Zarządu Osiedla NIEPUBLIKOWANA (do wglądu w dokumentacji RO)

Nr uchwały: 
22/19
Data uchwały: 
03/10/2019
Kadencja: 
2019-2024