Pozytywnego zaopiniowania dzierżawy działki przy ul. Relaksowej