Pozytywnego opiniowania zbycia nieruchomości gruntowych położonych w szczecinie przy ul. Stepowej