Zorganizowanie spotkania z mieszkancami osiedla dot. zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej na naszym osiedlu

UCHWAŁA NR 77/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 19 października 2017roku.

w sprawie:

        Zorganizowania spotkania z mieszkańcami osiedla dot. zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej na naszym osiedlu.

Na podstawie §7 pkt 5 lit f  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

        Zorganizowanizuje spotkanie z mieszkańcami osiedla dot. zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej na naszym osiedlu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

 

Nr uchwały: 
77/17
Data uchwały: 
19/10/2017
Kadencja: 
2015-2019