Zorganizowanie spotkania opłatkowego "Wigilia dla seniorów i osób samotnych"

UCHWAŁA NR 76/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 19 października 2017roku.

w sprawie:

        Zorganizowania spotkania opłatkowego „ Wigilia dla seniorów i osób samotnych.

Na podstawie §7 pkt 3  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Organizuje w dniu 16.12.2017r.  spotkanie opłatkowe                                                              „ Wigilia dla seniorów i osób samotnych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Sportu i Spraw Społecznych Rady Osiedla.

Uzasadnienie:   Kontynuacja od kilku lat organizowania  spotkań opłatkowych .

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

 

 

Nr uchwały: 
76/17
Data uchwały: 
19/10/2017
Kadencja: 
2015-2019