zorganizowanie Festynu z okazji Dnia Dziecka

UCHWAŁA NR 60/17

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 20 kwietnia  2017roku.

w sprawie:

Zorganizowania Festynu z okazji Dnia Dziecka

Na podstawie §7 pkt 3  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1320/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia Śmierdnica Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3945 z 2014 r.)

 Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Organizuje w dniu 11.06.2017r.  Festyn z okazji Dnia Dziecka. Festyn odbędzie się na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kołbackiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Sportu i Spraw Społecznych Rady Osiedla.

Uzasadnienie:   Kontynuacja od kilku lat organizowania  Festynów z okazji Dnia Dziecka  zaproszone wszystkie  dzieci z naszego osiedla. W programie gry, konkursy, zabawy prowadzone przez profesjonalna firmę dla dzieci i pieczenie kiełbasek.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                 Jakub Kalita

Nr uchwały: 
60/17
Data uchwały: 
20/04/2017
Kadencja: 
2015-2019